Danh mục Cửa hàng Trang chủ Thông tin Giỏ hàng

Điều khoản về đăng kí thành viên


회원등급

Loại thành viên

년회비

Phí thường niên

할인율

Chiết khấu

조건

Điều kiện

SILVER

없슴

Không có

3%

가입자 전원

Toàn bộ người đăng kí

GOLD

없슴

Không có

8%

SILVER회원 10명 추천

Giới thiệu 10 thành viên SILVER

VIP
200,000 vnd
8%

년회비 200,000d납부

Đóng phí hàng năm 200.000 vnd

VVIP
200,000 vnd
15%

VIP회원 10명 추천

Giới thiệu 10 thành viên VIP